fbpx

Förslag om ändrade träningsavgifter inför årsmöte

Mål
Hitta en bra nivå på träningsavgifter i förhållande till att kunna driva en kvalitativ, attraktiv, konkurrenskraftig, kul och lärorik verksamhet.
Metod
Styrelsen har arbetat fram ett förslag om att ändra träningsavgifterna i föreningen. Ett stort ansvar för en styrelse är att ha en långsiktig ekonomi i balans. Hänsyn skall tas till den dagliga driften men även om det finns ambitioner att utveckla verksamheten. Av det skälet har vi gjort en analys och kommit fram till nedanstående.
 
Skälen
Det finns fyra skäl till att ändra avgifter och åldersindelning på klubben.

 • Den nya lokalen är 30 procent dyrare.
 • Det är ett för stort hopp från avgifter för barn till avgiften för vuxen
 • En ung person har inte full ekonomisk kapacitet på sin 18-årsdag.
 • Vi bör göra det attraktivt för barn, unga, unga vuxna att träna.

 
Föreslagna ändringar
De ändringar som föreslås och som skall röstas igenom på årsmötet som är i februari är:

 1. Den åldersindelning som idag är 5-6 år ändras till 5-7 år och höjs med 100 Kr/termin till 500 Kr/termin.
 2. Den åldersindelning som idag är 7-15 år ändras till 8-16 år och höjs med 100 Kr/termin till 700 Kr/termin.
 3. Den åldersindelning som är idag 16-18 år ändras till 16-23 år
 4. Det införs en autogiroavgift för 16-23 år på 250 Kr.
 5. Vuxen (från 23 år) autogiro 1 års bindningstid höjs med 50 Kr till 450 Kr.
 6. Vuxen (från 23 år) terminsavgift höjs med 300 Kr till 2500 Kr.
 7. Vuxen (från 23 år) sommaravgift höjs med 300 Kr till 1500 Kr.

 
Konsekvensanalys individ – några exempel
Den som har barn i träning får marginellt höjda kostnader.
Unga vuxna (18-23 år) får avsevärd sänkt avgift.
Vuxen får höjd avgift med 50 Kr i månaden (vid autogiro).
 
Konsekvensanalys för föreningen
Vid scenariot att vi bibehåller samma antal medlemmar och betalform (autogiro, terminsavgift etc) skulle föreningen öka intäkterna med 170 000 Kr.
Potentiella negativa konsekvenser är att medlemmar slutar vid höjning.
Potentiella positiva konsekvenser är att vi attraherar fler medlemmar genom att individer i den stora ålderkategorien 16-23 får ett avsevärt lägre pris.
 
Förslag skall röstar igenom i sin helhet på styrelsemötet. Kommentarer gällande analys och underlag kan skickas till peder@glykol.com. Det slutgiltiga förslaget kommer att finnas tillgänglig i god tid inför årsmötet.
 
/ Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *