fbpx

Månad: januari 2023

Årsmöte 2023 4 februari

Kallelse till årsmötePlats:       Veterinärgränd 6               121 63 JohanneshovDatum:     2023-02-04För:          MedlemmarTid            15:00 Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare för mötet 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll 5. Mötets behöriga utlysande 6. Fastställande av dagordning 7. Verksamhetsberättelse 8. Revisorernas berättelse 9. Beviljande av […]