fbpx

Restriktioner upphör 29e september

Den 29e september följer vi övriga samhället och släpper på de restriktioner som tidigare gällt på klubben.

Däremot kommer vi att fortsättningsvis ha kvar bokning för pass och incheckning på plats för att säkerställa att vi har spårbarheten kvar om något oförutsett skulle ske eller att läget förändras. Vi uppmanar självklart till samma noggrannhet i samband med symptom.

Tillsammans och med stort tålamod inför det rådande läget har vi tagit oss igenom denna tid och minimerat både smittspridningen inom klubben och vårt avtryck i samhället vilket är glädjande. Detta betyder inte att närstående och medlemmar inte drabbats av Covid. Dock har tillsammans gjort vad vi kunnat för att vara en god kraft i samhället.

Vi har kämpat oss igenom den kris det har varit för vår förening utan att göra avkall på det åtagande och ansvar vi har som medmänniskor. Den stoltheten kan vi bära med oss nu när ytterligare ljusning kommer.

Vi ser fram emot en fantastisk framtid och att få återgå till normalläge med mycket glädje, fokus och bjj!

Varma hälsningar styrelsen