fbpx

Karantän efter extern tävling

På det senaste styrelsemötet lyftes frågan gällande bortagande/minskning av karantän efter tävling med anledning av Covid 19 då vi fått förfrågan från medlemmar. Vi har lyft frågan i styrelsen och står kvar vid tidigare beslut.
###
Detta grundas i:
– Det finns ökad risk med den utökade kontaktytan vid tävling
– FHM uppger att inkubationstiden är mellan 2-14 dagar (vanligast efter 5 dagar)
– Uppgifter om att Covid-19 också kan spridas utan symptom
– Spridningen i Stockholmsregionen ökar
För att ge de som tävlar bättre möjligheter till träning och större tillgång till lokalen har styrelsen beslutat att under karantänstiden:
– Ställa in de sena passen (20:30-21:30 mån-tors)
– Tillgängliggöra dessa tider från 21:00 till tävlanden under karantän
– Tillgängliggöra fredagar från 20:00 till tävlanden under karantän
– Utöver dessa tider finns också hubtider att boka via Liza Fundin i vanlig ordning.
Vår förhoppning är att läget förändras så att vi kan ha verksamheten i sin helhet igång utan restriktioner inom en snar framtid.
//Styrelsen
###