fbpx

Hilti Stockholm utpekad som en av de 20 bästa klubbarna i Europa

Hilti Stockholm utpekad som en av de 20 bästa klubbarna i Europa av webbtidningen BJJ Eastern Europé. Även två andra Hilti-klubbar är med på 20-listan. Dessa är Finnfighter Gym FFG / Hilti Åbo och TJJK / Hilti Tampere.
Läs mer på http://www.bjjee.com/articles/20-highest-level-bjj-academies-in-europe/
Vi upplever själva att vi är på en resa där vi har lång väg kvar för att nå de mål vi har satt upp. Samtidigt är det uppmuntrande med artiklar av detta slag. Det ger kraft och energi att sträva än mer. Att tre av de tjugo klubbarna är Hiltiklubbar ger bra energi att fortsätta arbetet med samarbete och synergieffekter mellan våra klubbar.
Vid sidan om den ordinarie träningen som utgörs av ett 30-tal pass i veckan kommer vi att under våren arrangera flera seminarium. Vissa är kortare medan andra är två veckor. Dessa seminarium är alltid medlemsfinansierade och ingår i medlemsavgiften. Personer som tidigare haft seminarium är bland andra; Marcos Tinoco, Jake MacKenzie, Ram Ananda, Shanti Abelha, Bernardo Faria, Keenan Cornelius, Francisco Sinistro Iturralde, Pedro Duartre, Isaac Doederlein. Vårt mål är att arrangera 5-6 stycken under 2016.
Den 14-15 maj är det ett större träningsläger med inbjudna från många länder. Även träningslägren är gratis för alla som tränar på en Hiltiklubb.
// Styrelsen