fbpx

Uppdatering kring Covid-19

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Vi står fortfarande inför samma utmaningar som tidigare. I styrelsen har vi arbetat med att:

– Bevaka situationen och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, WHO, Riksidrottsförbundet, Budoförbundet, BJJ-Förbundet och SW-förbundet.

– Sänka föreningens utgifter

– Säkra intäkter

– Arbeta för hyresreducering av hyresvärd

– Arbeta för att ta del av de stöd som utlysts

– Säkerställa att vi som förening agerar för våra medlemmars bästa

– Planera inför möjligheten att föreningen går i konkurs, förlorar lokal och förlorar medlemmar

– Planering inför uppstart och firande när vi kan starta upp igen

– Kommunicera med syskonklubbar i Sverige och europa

– Inte utsätta våra medlemmar för hälsorisker i samband med pandemin.

De medlemmar vi talat med som arbetar inom vården ger viktig information ifrån insidan av sjukhus och vårdinrättningar och vi lyssnar noga till vad de har att bidra med gällande kunskap och rekommendationer. Styrelsen har också fått rapporter från medlemmar, och anhöriga till medlemmar som är och har varit sjuka vilket än mer stärker den riktning vi har tagit. Från medlemmar har vi fått förslag om att öppna upp lokalerna för små grupper, för att ha träning för mindre hubbar och via sluss-system med paus på en timme och noggrann städning möjliggöra för att bedriva verksamhet i modifierad form. I styrelsen har vi inte lyckats se en modell för detta som ger alla medlemmar samma förutsättningar, vi ser också svårigheter med att säkerställa att smittspridning minimeras. Vi har medlemmar som skapat möjligheter för träning utomhus. Vi har medlemmar som stöttat genom att köpa t-shirts och dräkter i väntan på uppstart. Andra har tagit på sig att städa lokalen. Allt detta värmer och ger oss stort hopp om att klara denna kris. Vi saknar alla träningen och möjligheten att få träna tillsammans och vi hade ju hoppats att kunna öppna upp verksamheten den 30e mars, sedan 1 maj och nu har båda dessa datum passerat och som det ser ut nu kommer det att bli längre.

Hilti BJJ är en ideell förening, vi har inga anställda och inte heller medlemmar som arvoderas för sina insatser. Att vi är helt medlemsfinansierade har sina tydliga styrkor och sina tydliga svagheter. Utan intäkterna vi får från medlemmar och bidrag har vi inte möjlighet att bedriva verksamheten. Om vi ska klara denna kris behövs att medlemmar, tränare, styrelse och alla andra som vill stötta verksamheten fortsätter att betala träningsavgiften också när sommaren kommer. Vi har självklart all förståelse för om den rådande situationen gör att detta inte är möjligt för alla. Kostnaderna som finns i samband med verksamheten kvarstår, hyran och elen rullar just nu på i vanlig ordning och vi i styrelsen arbetar frenetiskt med att hitta vägar att minska eller skjuta betalningar på framtiden.

Håll igång, rör på dig! Vi tittar på möjligheten att organisera andra former av träning men behöver säkerställa att hälsan hos de som deltar kan garanteras. Sist och minst hoppas vi att ni håller er friska under denna period.

Nu har vi onlinepass på måndagar. Fysträning och backträning på onsdagar samt fysträning på lördagar. Och vi arbetar på att fylla på med fler ledda pass med stort fokus på säkerhet för våra medlemmar och samhället. Håll dig uppdaterad via facebook och instagram. Den största mardrömmen är att bidra till spridning av Covid och att någon blir allvarligt sjuk eller dör på grund av vår verksamhet. Är du i riskzon träna inte med andra. Res inte i onödan för att träna.

Ni som tränar ute tänk på följande
– 2 meters avstånd mellan varandra
– använd egen utrustning
– Ingen närkontakt.
– Vid löpning tillsammans håll er utspridda och spring inte på rad.

Varma hälsningar Styelsen