fbpx

Inbjudan till årsmöte 2015 – Söndag den 7 Februari kl 15.00. 2016 Årsta skolgränd 8 3tr.

Program för årsmöte i föreningen Hilti BJJ, Hilti Stockholm Söndag den 7 Februari kl 15.00.  2016 Årsta skolgränd 8 3tr.
Årsmötet tar sin början klockan 15.00 med dagordning som följer nedan.
Dokumentation till stöd för årsmötet kommer att finnas på plats i lokalen i god tid inför årsmötet.
Det är viktigt att just DU kommer.
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av ordförande för mötet
§ 3. Val av sekreterare för mötet
§ 4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
§ 5. Mötets behöriga utlysande
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Verksamhetsberättelse
§ 8. Revisorernas berättelse
§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Val av styrelse till Hilti BJJ Stockholm
1. Styrelse Ordförande
2. Kassör
3. Sekreterare/Informationsansvarig
4. Ledamot – Lokalansvarig
5. Ledamot – Barngruppsansvarig
6. Ledamot – Ansvarig för antidoping
7. Ledamot – BJJ/SW ansvarig
8. Ledamot –
9. Ledamot
Revisorer (2 st)
Revisorsuppleanter
Valberedning
§ 11. Fastställande av årsavgiften
§ 12. Övriga frågor
§ 13. Fastställande av datum för årsmötet år 2016
§ 14. Mötets avslutande
Mötet avslutat med sedvanlig träning
Varmt välkomna!!
Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *