fbpx

Stötta vår barn och ungdomsverksamhet

Guldsponsorer

Ditt företags namn | Sponsor sedan 2023

Ditt företags beskrivning
Besök oss på : www.foretaget.com

Sponsringsformer

Hilti BJJ Stockholm är en intresseförening som grundades 1996. Vi tränar Brasiliansk Jiu-Jitsu och Submission Wrestling. Träningen omfattar barn, ungdomar och vuxna. En del av intäkterna går via medlemsavgifter, främst från vuxna eftersom vi har valt att subventionera avgiften för barn och ungdomar rejält. Vi vill utöka våra satsningar på barn och ungdomsverksamhet samtidgit som vi vill knyta an till näringslivet eftersom det kan vara en ypperlig språngbräda för många ungdomar och “nyvuxna”. Klubben representeras av både barn, ungdomar och vuxna med ett driv som kan var till gagn för våra sponsorer. Vi har även ambitionen att annordna en årlig nätverksträff för våra sponsorer. Vi är ca 350 medelmmar och har strax över 3000 följare på våra sociala medier.

Vi vill att det ska vara enkelt att stötta oss så har vi valt ett upplägg enligt nedan (men är självklart öppna för andra förslag):

– Bidra till vår verksamhet genom att sponsra per kvadratmeter pris 1000-2000kr.
– Vi har totalt 240kvm som kan sponsras, du väljer själv 1, 5 eller 10kvm samt bindingstid på sponsringen
– Listan efter sponsorer sorteras efter antal kvadratmeter och bindningstid. Bortsett hur gynnsamt ert bidrag är för vår verksamhet så leder fler sponsrade kvadratmeter och längre bunden sponsorstid till en synligare position för ert företag, både på vår hemsida, våra sociala medier och i vår klubblokal.

Du kan genom din sponsring bidra till ett lokalt samhälle där människor och ungdomar möts, umgås och är aktiva inom det lokala föreningslivet.

Huvudsponsor

 • 1×1 kvm stor företagslogga centralt i lokalen a 30 000 per år under 3 år
 • Företagslogga på 50×50 cm vid 2 utvalda ställen på klubben
 • 2 gratis företagsträningspass per år
 • Hiltis huvudsponsor
 • 20% rabatt i shoppen

Platinasponsor– 10kvm a 15 000 kr per år under 3år

 • 2 gratis företagsträningspass per år
 • Företagslogga på 50×50 cm vid 2 utvalda ställen på klubben
 • 10% rabatt på allt i shoppen

Guldsponsor – 10kvm a 10 000 kr 1år eller löpande

 • 1 Gratis företagsträningspass per år
 • Företagslogga 30×30 cm vid utvalda ställen på klubben

Silversponsor– 5 kvm a 5 000 kr 1år löpande

 • Företagslogga 30×30 cm vid utvalda ställen på klubben
 • Möjlighet att mot en avgift boka företagsträningspass

Bronssponsor – 1 kvm a 1 000 kr 1år eller löpande

Kontakt enligt nedan
Att: Mathias Bjunér
Epost: info@hiltibjj.com
Meddelandefält: Att: Mathias Bjunér Sponsorpaket
Hemsida: https://www.hiltibjj.com/

Om oss och vår verksamhet
Fritid är en betydelsefull del av barn och ungdomars liv. Fritiden är viktig för ungas utveckling av en egen identitet, de kan träffa likasinnade, uppleva
gemenskap och pröva olika aktiviteter. Utöver det så lär vi barn och ungdomar att respektera sina egna och andras kroppar.

Fritid kan vara ett positivt komplement till ett välfungerande liv i familj och skola, som förstärker och utökar kompetenser och ett allmänt välbefinnande. Fritiden kan också vara kompenserande, bekräftande eller reparerande, som motvikt till en i övrigt mindre tillfredsställande tillvaro i familj och skola.

För en del ungdomar utgör fritiden själva livsnerven i deras vardag. Vår målsättning är att skapa möjligheter för meningsfull fritid för barn och ungdom.

Sverige har en speciell idrottstradition; överallt träffas oavsett ursprung, bakgrund och förutsättningar med idrotten som gemensamt intresse. Överallt hålls verksamheten levande genom föreningens ideella ledare. Idrotten är en av samhällets viktigaste resurser. Hilti BJJ Stockholm är en intresseförening intresseförening som följer Riksidrottsförbundets riktlinjer gällande barn och ungdomsträning.

Det innebär att föreningen inte drivs i vinstsyfte. Alla pengar som föreningen får in genom avgifter och bidrag går tillbaka till de aktiva genom att kostnader för verksamheten täcks och investeringar görs. Detta avspeglar sig även på de krav som kan ställas på föreningen.