fbpx

Nytt schema inför hösterminen

Inför hösten har styrelsen jobbat med ett nytt schema. Det finns flera skäl till detta.
# Vi har möjlighet att med mindre ändringar söka kommunala bidrag i högre omfattning.
# Den nya lokalen ger nya möjligheter och begränsningar.
# Vi vill skapa en bättre röd tråd i träningsupplägg.
# Stärka Submission Wrestling
Föreningen har under flera år arbetat mot att vår verksamhet skall nå upp till de krav som Stockholms Stad ställer på intresseföreningar för olika former av bidrag – inte minst det sk driftbidraget. Genom de föreslagna förändringarna skulle vi skapa dessa förutsättningarna för klubben och dess medlemmar. Vid sidan om det nationella stödet från Riksidrottsförbundet, det så kallade lokala aktivitetsstödet, är det kommunala stödet avgörande för många föreningars verksamhet.
Den nya lokalen ger nya förutsättningar. Lokalen är mindre och vi ser det som något positivt. Det koncentrerar verksamheten och passen får tydligare fokus.
Vi ser hur detta kommer att skapa en tydligare röd tråd och möjligheter för medlemmar att träna mer fokuserat.
Det är mindre justeringar dagtid och på kvällarna blir det varannan dag BJJ och varannan dag Submission Wrestling för att lyfta möjligheterna för dem som vill fokusera på det ena eller det andra. Varje kväll 20-21 ha ett drill/sparringpass vilket eftefrågats av många. Barn/ungdomspassen justeras för att kunna ge bättre fokus och vi planerar också att införa pass riktade till föräldrar som har barn på klubben. Vi vill ytterligare stärka Submission Wrestling (SW).
Under arbetet har vi lyssnat in medlemmar och tränare. Det förslag som nu är under diskussion bland tränarna ger struktur och möter många olika typer av behov.
Det nya schemat publiceras inom kort.
Vänligen
Styrelsen