fbpx

Lägesrapport – Vad händer

Som läget ser ut nu är vår förhoppning för öppnande av verksamheten med normala pass och nybörjarintag först kunna ske i samband med vårterminsstarten den 4e januari. Det är vad vi planerar för i detta nu med förhoppningen att riktlinjerna för i samhället förändras tills dess. Stockholm har sedan Covid 19 kom varit hårt drabbat och med detta vår verksamhet.

Status

2020 har varit ett turbulent år och nya direktiv och ny kunskap som tillkommit i samhället gällande spridning och smittvägar har gjort att vi behövt vara snabba och responsiva i styrelsen i att möta förändringar och ändra inriktning, upplägg och tillgänglighet.

Det har varit svåra beslut att ta under våren och hösten och det är många krafter drar åt olika håll, samhället med rekommendationer, vi medlemmar som vill träna, räkningar som behöver betalas och vi som förening som behöver tillmötesgå alla dessa krav. I detta råder det inga tvivel om att vi som förening kommer att fortsätta att representera en god kraft i samhället.

Hilti BJJ är en ideell förening, ur ett ekonomiskt perspektiv har detta varit och är en mycket allvarlig situation. Utan intäkterna vi får ifrån medlemmar och bidrag har vi inte möjlighet att bedriva verksamheten. Den upparbetade ekonomiska bufferten som föreningen har kämpat för att bygga upp för oförutsedda kriser har påverkats kraftigt under våren och hösten, även under sommaren då färre än normalt av naturliga skäl tränade.

Ett stort tack

Den primära intäkten som vi har i föreningen är träningsavgiften. Och vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar som inser allvaret i dessa tider och fortsatt att stötta verksamheten även om tiden på mattan varit högst begränsad.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla medlemmar som stöttat föreningen under denna period och kommit med positiv feedback, förslag på upplägg/lösningar och stöttande tillrop.

Ett stort tack går också till de tränare som vecka efter vecka anpassat sig i dessa och levererat lika osjälviskt som vanligt.

Ett stort tack till alla föräldrar till våra fantastiska barn som visat förståelse för alla förändringar som skett.

Vad kan du göra för att stötta föreningen

Tillsammans kommer vi att komma igenom detta och vara tillbaka till en normalitet.

Det finns flera sätt att stötta oss under denna period:

# Stödmedlemskap – Då genomförs betalning i vanlig ordning och som referens ange namn, personnummer och stödmedlem.

# Betala din medlemsavgift för våren redan nu – Ange namn, personnummer och Vt21

# Beställ dräkt, rashguard, shorts eller någon annan av de medlemsartiklar vi har i julklapp till dig själv eller någon annan.

# Sponsring – Jobbar du på eller känner någon som har ett företag som vill stötta en förening ekonomiskt. Sätt dem i kontakt med oss.

2021 och framåt

Ibland är saknad bra – en utav de viktigaste grundpelarna vi har i föreningen är våra läger och våra samarbeten med andra Hilti-klubbar i Sverige, Finland, Tyskland och Estland. De har skapat en puls och ett utbyte som i år varit begränsat. Som tur är hann vårens läger precis genomföras innan första nedstängningen. Och trots alla begränsningar har vi när möjlighet funnits ändå hunnit träffas på mattan, tränat och umgåtts och gjort det vi alla älskar – lärt oss BJJ. Med fokus på vad vi kunnat genomföra under 2020 ser vi nu framåt 2021 och de möjligheter som ges då.

Vi arbetar nu på att bygga planen inför året 2021 med aktiviteter, läger, utbyten, tävlingar och tävlingsgrupper. För läget kommer att bli bättre än nu och vi kommer snart att vara tillbaka till en normalitet!

Tveka inte att kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar, när vi inte träffas löpande finns stora risker för att missförstånd uppstår!

Sist men inte minst hoppas vi att ni håller er friska under denna period.
Håll igång, rör på dig!

Varma hälsningar Styrelsen