fbpx

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2018 – SÖNDAG DEN 4 FEBRUARI KL 15.00. 2018 Veterinärgränd 6

Dagordning för årsmöte i föreningen Hilti BJJ, Hilti Stockholm Söndag den 4 Februari kl 15.00. 2018 Veterinärgränd 6.
Årsmötet tar sin början klockan 15.00 med dagordning som följer nedan.
Dokumentation till stöd för årsmötet kommer att finnas på plats i lokalen i god tid inför årsmötet.
Det är viktigt att just DU kommer.
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Val av ordförande för mötet
§ 3. Val av sekreterare för mötet
§ 4. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
§ 5. Mötets behöriga utlysande
§ 6. Fastställande av dagordning
§ 7. Verksamhetsberättelse
§ 8. Revisorernas berättelse
§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
§ 10. Val av styrelse till Hilti BJJ Stockholm
1. Styrelse Ordförande
2. Kassör
3. Sekreterare
4. Ledamot
5. Ledamot
6. Ledamot
7. Ledamot
8. Ledamot
9. Ledamot
Revisorer (2 st)
Revisorsuppleanter
Valberedning
§ 11. Fastställande av medlemsavgifter och träningsavgifter.
§ 12. Övriga frågor
§ 13. Fastställande av datum för årsmötet år 2019
§ 14. Mötets avslutande
Mötet avslutat med sedvanlig träning
Varmt välkomna!!
Med vänliga hälsningar Styrelsen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *