fbpx

Idrottsföreningen Hilti BJJ söker ny lokal och vill bygga ett hållbart Stockholm

Hilti BJJ är en kampsportsförening som funnits i 15 år med ca 400 medlemmar jämt fördelat på barn, ungdomar och vuxna. Vi är etablerade i Årstaberg, Stockholm, där vi har en lokal på 600 kvm och en bubblande barn- & ungdomsverksamhet.
Vi står nu inför en ny utmaning med eventuell flytt då vi påverkas av de exploateringsplaner som finns för området.
Vi söker en ny lokal för att bedriva vår verksamhet i. De behov vi har är:
·      Fri yta för träning om ca 200-500 kvm. God takhöjd.
·      Yta för ombyte och duschrum. Män och kvinnor.
·      Ventilation med kapacitet för idrottsverksamhet.
·      Vi är beroende av närhet till kommunala transportmedel.
·      Vår verksamhet är mot ”slutkund” vilket innebär att det skapar rörelse i anslutning till lokalen (vår erfarenhet är att det inte lämpar sig att dela ingång med exempelvis boende).
·     Vi har möjlighet att starta ett AB om hyresvärd skulle föredra att hyra ut till en momspliktig verksamhet eftersom hyresvärden då kan debitera moms på hyran och således även göra avdrag för kostnader hänförliga till lokalen (den ideella förening kommer då att stå som ägare till aktiebolaget och driften av verksamheten kommer att vara ideell).
·     För rätt lokal (eller verksamhet) har vi även utrymme att betala en överlåtelsesumma.
Vi vill med eftertryck påtala hur vi har ett gott samarbete med Stockholms Stad, den politiska sidan såväl tjänstemannasidan och idrottsförvaltningen, byggherrar, boende och arbetar gemensamt för en lösning.
– I slutänden handlar det om hur vi bygger en hållbar stad. Kraften i idrottsrörelsen och det ideella engagemanget är mycket stort. Det är lätt att rita in vägar, hus, café, skola, barnomsorg etc vid exploatering och utveckling av staden. Det är svårare att rita in “meningsfull fritid” menar Peder Söderlind, ordförande i föreningen och fortsätter,
Vi har ett fyrtiotal vuxna som lägger kärlek, tid och energi på barn & ungdomar. Vecka ut och vecka in. Byggs det tusentals bostäder, förskolor, en grundskola för över 1000 elever är det en “no brainer” att det behövs strukturer för idrott och meningsfull fritid. Vi är etablerade och en positiv kraft i området och vi vill hjälpa till att bygga ett bra Stockholm. Vi upplever att det finns en politisk insikt och vilja. Utmaningen ligger i få Stockholms Stad och byggherrar att “tänka utan boxen” när det gäller upplåtelse och drift av idrottsyta. Vi står redo och vi vill axla ansvar. Vi har struktur, ekonomi i balans för drift och enorm vilja.
Idrottsförening har sammanfattat sina behov och sitt synsätt i en Vision
Vision Hilti Stockholm 2020 – Idrott, skola, hem i ett levande Hägersten-Liljeholmen-Årsta.
Alla tips och engagemang är varmt välkomna.
E-posta ordförande Peder Söderlind på peder@glykol.com eller ring 0733-601040.
PS
Attention: arkitektbyråer, arkitekter, arkitektstudenter
När det nya Stockholm byggs verkar det vara lätt att rita in bekanta designmönster (designpatterns) som tex bostäder, gatucaféet, restaurang, skola Etc. Vi söker en arkitekt, arkitektbyrå, examensarbete som tillsammans med oss “pro-bono” vill skapa och utveckla ett nytt designmönster som tar sin utgångspunkt i stadsbyggnation och den ideella föreningen. Designmönstret skall adressera begreppet “meningsfull fritid”. Detta designmönster och skisser skulle ge möjlighet att kommunicera idé, uppfattning, behov etc. Designmönstret kommer även stå stabilt i ett strukturellt problem gällande tillgång till idrottsytor i Stockholm.
DS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *