fbpx

Covid 19 Uppdatering – Vad händer

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

Uppdatering Covid 19 Hilti BJJ

Det finns inget vi önskar mer än att öppna upp verksamheten som vanligt och vi längtar tills det att vi får möjligheten igen. Vi hade hoppats att kunna öppna upp verksamheten den 30e mars. Datumet har passerat och som det ser ut nu kommer det att bli längre.

Vi har ett flertal medlemmar som arbetar inom vården och den information vi får därifrån tillsammans med den information som Folkhälsomyndigheten och WHO så ser vi det inte som möjligt att i nuläget öppna upp utan att allvarligt riskera hälsan hos våra medlemmar. Styrelsen har också fått rapporter från medlemmar, och anhöriga till medlemmar som är och har varit sjuka vilket än mer stärker den riktning vi har tagit.

Vi kommunicerar också löpande med våra syskonföreningar runtom i Europa och indikationerna därifrån ger samma bild. Verksamheter hålls stängda, dels på grund av myndigheternas krav och för att säkra hälsan för de medlemmar som finns.

Hilti BJJ är en ideell förening, ur ett ekonomiskt perspektiv är detta en mycket allvarlig situation. Utan intäkterna vi får från medlemmar och bidrag har vi inte möjlighet att bedriva verksamheten. Inför 2020 har vi lyckats med att jobba upp en buffert, men den bufferten är långt ifrån stor.

Om vi ska klara denna kris behövs att medlemmar, tränare, styrelse och alla andra som vill stötta verksamheten fortsätter att betala träningsavgiften också när sommaren kommer.

Kostnaderna som finns i samband med verksamheten kvarstår, hyran och elen rullar på i vanlig ordning och vi i styrelsen arbetar frenetiskt med att hitta vägar att minska eller skjuta betalningar på framtiden.

Håll igång, rör på dig! Vi tittar på möjligheten att organisera andra former av träning men behöver säkerställa att hälsan hos de som deltar kan garanteras.

Sist och minst hoppas vi att ni håller er friska under denna period

Varma hälsningar Styrelsen