fbpx

Inför 2016 – Gott nytt år!!

Under 2015 har vi fokuserat verksamheten. Vi har arbetat för att samla krafterna mot tydliga mål och god samordning. Det är en utmaning när klubben växer så det knakar. Inte minst på barn & ungdomssidan är tillflödet mycket stort och vår stora utmaning inför framtiden är att få fram fler ideellt engagerade barn & ungdomstränare.
Grundstrukturen med ett 30-tal BJJ/SW pass i veckan ligger kvar inför 2016 och vi börjar hitta formerna för en god träningsstruktur. Vårens schema kommer att se ut som tidigare.
Under 2015 fortsatte vår satsning på externa instruktörer vilken vi påbörjade under 2014. Detta har gett mycket kunskap, glädje och energi. De seminarier som genomfördes 2015 var:
# Marcos Tinoco 26-31 januari
# Jake MacKenzie 2-7 juni
# Ram Ananda 13-23 september
# Shanti Abelha 10-11 oktober
# Bernardo Faria 9-10 november
Dessa seminarium finansieras av medlemsavgifter och är alltså gratis för Hilti Stockholms medlemmar. Vi är även stolta och tacksamma för att vi hittat en samarbetsmodell med våra systerklubbar runt om i världen som ges möjlighet låta sina medlemmar delta i dessa seminarium och seminarieveckor. Inför 2016 utökas budgeten för externa seminarium. Det innebär att vi tar hit fler instruktörer under längre tid.
Seminarierna är även en viktig del i att ge tillbaka till våra tränare. Alla tränare arbetar ideellt och lägger själ och hjärta i klubben. Genom dessa seminarier får de, på samma sätt som övriga medlemmarna, ständigt möta ny kunskap, skapa nya kontakter och utvecklas. Först ut 2016 är Isaac Doederlein från Cobrinhas klubb i Los Angeles. Han kommer hålla alla ordinarie pass, både lunch och kväll mellan den 12:e och den 21:a januari.
Satsningen på utpekat tävlings- och fysansvar har slagit väl ut även om den är i sin linda. De medlemmar som valt att gå in i fysträningsprogram har ökat oerhört i styrka och kondition något som även gett resultat i tävling. Vi upplever att det är något mycket positivt att vi som förening kan erbjuda detta särskilda fokus för de som önskar att satsa på tävling. Även på denna punkt har våra systerklubbar visat intresse och vi har hittat samarbetsfördelar.
Ytterligare en konsekvens av den stärkta ekonomin är att vi i allt större utsträckning har möjligt att stödja tävlingssatsningar i form av delsponsring av tävlingsavgift, resekostnader, boendekostnader med mera för våra tävlande. Vi vill under kommande år bemöta den utmaning som varje grapplingförening och utövare möter; det är allt dyrare att tävla. Det är svårt att ha råd.
Vi har under 2014-2015 kunnat välkomna fler klubbar in i vår gemenskap både i Sverige och utanför. Det stärker även Hilti Stockholm genom att fler utövare kommer till träningsläger och pressar våra medlemmar. Samverkan i form av seminarier, träning, resor och mycket mer utvecklas ständigt.
Som avslutning på 2015 deltog vi i SM i submission wrestling i Eskilstuna och kunde med stolthet se våra tävlanden genomföra fina insatser på mattan. Två guld och två silver blev resultatet. Även andra Hiltiklubbar genomförde tävlingen med fina resultat vilket visar vikten av fortsatt samverkan inför framtiden 2016.
Nu i mellandagar gäller ett särskilt julshchema. Vårterminen drar igång den 18e! (Men du som är sugen att dra igång innan dess är varmt välkommen).
Vi ser fram emot 2016 och brinner för att bygga vidare på föreningen. Ett steg i taget.
Gott Nytt år
// Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *