fbpx

Hilti Träningsläger – 15 April 2017, Stockholm

Träningslägren är ett bra tillfälle att träffa och rulla med folk från andra Hiltiklubbar.
Lägret är alltid för medlemmar och alltid gratis så kom å rulla.
Schema
BJJ GI  11.00-13.00.
BJJ No GI  14.00-16.00.

Hjärtligt välkommen