fbpx

Veteran

På dessa pass gäller +40år för att delta. Passen är till för dig som älskar bjj men känner att det vore skönt att träna med de andra som är i samma ålder. Passen kan innehålla bland annat nedtagningar, positionsträning, situationsträning, principgenomgångar, lås och stryp. Passen är fokuserade på teknik och sparring och är strukturerade för att driva kunskapen framåt för alla i gruppen.

Brasiliansk Jiu-Jitsu är en kampsport som härstammar från Brasilien och är en form av Jiu-Jitsu. Sporten betonar markkamp och grappling-tekniker, med fokus på att använda grepp och lås för att ta ner och kontrollera motståndaren. Bjj fokuserar på markkamp, submission-tekniker och kontroll.

En stor del av Brasiliansk Jiu-Jitsu träning sker i sparring, där två utövare försöker ta ner och kontrollera varandra med tekniker som armbar, triangle choke och rear-naked choke. Sporten är också känd för sin betoning på teknisk skicklighet och strategiskt tänkande, där mindre och svagare utövare kan använda teknik och position för att besegra större och starkare motståndare.

Brasiliansk Jiu-Jitsu har blivit populärt runt om i världen, både som en kampsport och som en form av fysisk träning.