fbpx

Tävlingsträning

Tävlingsträningspassen är för dig som vill och ska tävla, oavsett nivå. Passen har högt tempo och fokuserar på tävlingsupplägg och strategi. Passen kan innehålla bland annat nedtagningar, positionsträning, situationsträning, principgenomgångar, lås och stryp.

Brasiliansk Jiu-Jitsu är en kampsport som härstammar från Brasilien och är en form av Jiu-Jitsu. Sporten betonar markkamp och grappling-tekniker, med fokus på att använda grepp och lås för att ta ner och kontrollera motståndaren. Bjj fokuserar på markkamp, submission-tekniker och kontroll.

En stor del av Brasiliansk Jiu-Jitsu träning sker i sparring, där två utövare försöker ta ner och avsluta varandra med tekniker som armlås, trianglar och stryp. Sporten är också känd för sin betoning på teknisk skicklighet och strategiskt tänkande, där mindre och svagare utövare kan använda teknik och position för att besegra större och starkare motståndare.

Brasiliansk Jiu-Jitsu har blivit populärt runt om i världen, både som en kampsport och som en form av fysisk träning.